Opvolgmodule onderste kwadrant

Startdatum 17-01-2019
Locatie Gent-Antwerpen
Status

Lesdatums

Les op donderdag 17 januari van 13:00 tot 20:00
Les op vrijdag 18 januari van 09:00 tot 16:00
Les op zaterdag 19 januari van 09:00 tot 16:00
Les op donderdag 25 april van 13:00 tot 20:00
Les op vrijdag 26 april van 09:00 tot 16:00
Les op zaterdag 27 april van 09:00 tot 16:00


Volgende spieren komen aan bod

Abductor Digiti Minimi, Abductor Hallucis, Adductor Brevis, Adductor Hallucis, Adductor Longus, Adductor Magnus, Biceps Femoris, Extensor Digitorum Brevis & Longus, Extensor Hallucis Brevis & Longus, Flexor Digitorum Brevis & Longus, Flexor Hallucis Brevis & Longus, Gastrocnemius, Gluteus Maximus & Medius & Minimus, Gemelli Superior & Inferior, Obturatorius Externus & Internus, Gracilis, Interosseus Dorsalis I, Pectineus, Peroneus Brevis & Longus & Tertius, Piriformis, Plantaris, Popliteus, Quadriceps Vastus Intermedius & Medialis & Lateralis, Quadratus Femoris, Quadratus Plantae, Rectus Femoris, Sartorius, Semimembranosus, Semitendinosus, Soleus, Tensor Fascia Latae, Tibialis Anterior & Posterior

Doelstelling van de cursus

In onze opleiding Trigger leggen wij belangrijke accenten:

Wetenschappelijke onderbouw – accurate myofasciale diagnostiek – intensieve hands-on training  Dry Needling van alle spieren – het plaatsen van de myofasciale diagnostiek in de totale differentiële diagnostiek – trainen met behulp van musculoskeletale ultrasound – aanleren van het concept van myofasciale spierkettingen – eindexamen.

Lees meer….

Wetenschappelijke onderbouw

In ons basisblok nemen we grondig het theoretisch concept van triggerpoints en de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek door: een overzicht van de research rond de fysiopathologie van de myofasciale dysfunctie en de concepten van perifere en centrale pijnmechanismen; een update van klinische trials rond myofasciale therapie en Dry Needling; een state of the art van de medische beeldvorming en andere technieken om myofasciale dysfuncties te objectiveren.

Accurate myofasciale diagnostiek

We starten vanuit onze anatomische basiskennis en spier per spier diepen we de topografie, de ligging van de triggerpoints met hun anatomische voorkeurslocaties en hun specifieke pijnpatronen, in detail uit. Onze zelfgeschreven handboeken,  in het Nederlands,  zijn onze leidraad.

Intensieve  hands-on training van Dry Needling van alle spieren van het lichaam

Elke spier leren we in de cursus aanprikken. We werken hands-on, twee per twee, onder supervisie van een assistent, in kleine groepen. Alle technieken worden meermaals herhaald. De drempel tot prikken is laag: leren prikken en leren geprikt worden loopt opvallend vlot door de priktechniek en kwaliteitsvolle naalden. Met camera en de modernste audiovisuele middelen worden details voor iedereen duidelijk in beeld gebracht. Onze docenten komen allemaal uit de klinische praktijk en hebben meer dan 20 jaar ervaring in de myofasciale therapie en het lesgeven. We nemen regelmatig tijd voor bespreking van casussen. Door de opleiding te spreiden over twee jaar kiezen we bewust voor tijd: tijd om het leerproces van de myofasciale handelingen grondiger en efficiënter te laten verlopen.

Het plaatsen  van de myofasciale diagnostiek in de totale differentiële diagnostiek van musculoskeletale pijn

Met dit luik in onze opleiding, willen we onze cursisten begeleiden in het correct plaatsen van de myofasciale therapie in het totaalplaatje van de differentieel diagnostiek. Onze klinische efficiëntie staat of valt door een correcte inschatting. Vanuit onze jarenlange ervaring geven we tips die in geen enkel klassiek handboek te vinden zijn. We trainen aan de hand van casussen. Een (sport)arts verzorgt dit onderdeel. Ons werkboek bevat handige algoritmes om een concreet pijnprobleem aan te pakken. In dit onderdeel onderscheiden we ons van opleidingen overal in de wereld, door het aantal studie-uren die we hiervoor uittrekken.

Trainen aan de hand van musculoskeletale ultrasound

In onze opleiding geven we onze cursisten enkele malen de kans om hun Dry Needling techniek te checken en bij te schaven door het gebruik van musculoskeletale echo. Eén voor één wordt de plaatsing van de naald gecontroleerd en geoptimaliseerd. Zo voegen we de dimensie van diepte toe aan onze klinische ervaring. De echotechniek wordt zo een hulpmiddel ter evaluatie, en geen conditio sine qua non om te prikken. Een arts met klinische echo-ervaring ook in ultrasound guided Dry Needling verzorgt dit onderdeel.

Aanleren van het concept van myofasciale spierkettingen

Naast het intensief oefenen van Dry Needling breiden we onze training ook uit naar andere myofasciale technieken. Het concept van myofasciale spierkettingen (de relatie van de verschillende spieren met een myofasciale dysfunctie en hun segmentale relaties wordt aangeleerd en getraind aan de hand van werkschema’s in het, door onze docenten geschreven, werkboek ‘Myofascial Muscle Chains’.

Eindexamen

Na twee jaar grondige training begeleiden we onze studenten ook naar hun eindexamenproef. Het examen wordt verdeeld over de verschillende aspecten van de opleiding: een theoretisch examen, een klinisch examen met Dry Needling en een klinisch differentieel diagnostische proef. Er zijn vier examinatoren: dit om de objectiviteit te waarborgen. Het slaagpercentage, gezien de statistieken van de laatste jaren, ligt bijzonder hoog. Bij het slagen verkrijgt de student de titel ‘Erkend Myofasciaal Therapeut’, na het volgen van een opleiding van het lange type. Dit getuigschrift voldoet aan de strengste internationale voorwaarden voor erkenning als Myofasciaal Therapeut en Dry Needling Therapeut. Deze bekwaamheidstitels gelden als referenties voor verzekeringsmaatschappijen.


Assistenten

Sabine De Loof, Filip Maertens, Jolien Woussen, Philippe Van Bruwaene, Nils Van Roose


Toelatingsvoorwaarden

De cursus staat open voor artsen en kinesitherapeuten.


Locatie

BIZNIS Hotel/Brouwershof, Zelebaan 100, 9160 Lokeren


Prijs:

€ 1.500 voor de volledige opleiding van 6 dagen

Subsidies zijn mogelijk: reële kostprijs: € 900


Lunch en koffiepauzes worden gratis voorzien


Inschrijving: Om de kwaliteit van onze cursus te garanderen, beperken wij het aantal inschrijvingen.  Je schrijft je in voor de volledige opleiding. De datum van betaling is bindend. Bij het afhaken van de student na het opstarten van de cursus, kan het cursusgeld niet terugbetaald worden. Bij annulatie binnen de maand voor het opstarten van de cursus wordt 15% van het cursusgeld niet terugbetaald wegens administratieve onkosten.


Accreditatie

Deze cursus is geaccrediteerd met 20 punten per jaar door Pro-Q-Kine kwaliteitsbevordering voor kinesitherapeuten.

Inschrijvingsformulier opvolgmodules

Graag onderstaand formulier vervolledigen. Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht. We antwoorden jou zo snel mogelijk.


Ik heb kennis genomen van de inschrijvings- en betalingsvoorwaarden.

Ik ga akkoord dat mijn gegevens gebruikt worden zoals beschreven in de privacy policy