De efficiëntie van Dry Needling van Trigger Points van de Rectus Abdominis in de behandeling van primaire dysmenorroe.
27 oktober, 2020 in
De efficiëntie van Dry Needling van Trigger Points van de Rectus Abdominis in de behandeling van primaire dysmenorroe.
Demeestere JeroenIn een mooie gerandomiseerde parallel-groep studie werd nagekeken bij vrouwen met pijnlijke maandstonden zonder andere pathologie, dus met primaire dysmenorroe, hoe effectief een éénmalige sessie Dry Needling van de Rectus Abdominis Trigger Points kan zijn op pijn en levenskwaliteit. 56 vrouwen werden verdeeld over drie groepen: een Dry Needling (DN) groep, een placebo needling groep en een controle groep. De beide groepen werd gevraagd dagelijks de buikspieren te stretchen. De DN groep kreeg 1 sessie DN en de drie groepen werden nagekeken op pijn (VAS), levenskwaliteit, gebruik van NSAIDS  , het rapporteren van het aantal dagen met pijn en het subjectieve gevoel van verbetering. Deze parameters werden genoteerd voor de behandeling , na 1 en na 2 maanden. De DN groep vertoonde zowel na 1 als na 2 maanden een significante verbetering van de pijn tegenover placebo, en een significante vermindering van het gebruik van NSAIDS. Er was geen significantie voor het aantal dagen pijn en de levenskwaliteit. Dry Needling bewijst dus ook bij vrouwen met primaire dysmenorree zijn nut, en dat met één behandeling, en maakt wel degelijk een verschil met het alleen stretchen van de buikspieren. Effectiveness of dry needling of rectus abdominis trigger points for the treatment of primary dysmenorrhoea: a randomised parallel-group trial. Acupunct Med. 2018 Oct;36(5):302-310. doi: 10.1136/acupmed-2017-011566. Epub 2018 May 2 Gaubeca-Gilarranz A1, Fernández-de-Las-Peñas C2,3, Medina-Torres JR1, Seoane-Ruiz JM4, Company-Palonés A1, Cleland JA5,6,7, Arias-Buría JL2,3. link: DOI:10.1136/acupmed-2017-011566