De voordelen van het toevoegen van Dry Needling in de gluteale regio aan een oefenprogramma bij patiënten met chronische lage rugpijn: een gerandomiseerde klinische trail.
28 november, 2021 in
De voordelen van het toevoegen van Dry Needling in de gluteale regio aan een oefenprogramma bij patiënten met chronische lage rugpijn: een gerandomiseerde klinische trail.
Van Roose NilsNils Van Roose

Lage rugpijn is een veel voorkomend probleem in onze huidige samenleving. In 90 tot 95% van de gevallen gaat dit over aspecifieke lage rugpijn, zonder specifieke pathologie. Er zijn verschillende interventies die kunnen uitgevoerd worden voor het behandelen van aspecifieke lage rugpijn. Eerdere studies tonen aan dat oefentherapie, core stability en dry needling (DN) goede resultaten geven bij het behandelen hiervan.

Een andere potentiële oorzaak van aspecifieke lage rugpijn is een dysfunctie van de heupabductoren. Zwakte en bijhorende gevoeligheid van de M. Gluteus Medius komen vaak voor bij mensen met chronische aspecifieke lage rugpijn. In deze spier kunnen dan actieve myofasciale triggerpoints (MTrPs) ontstaan die pijn en dysfunctie verder in de hand kunnen werken. De behandeling van de heupabductoren naast het optrainen van core stability, kunnen een mogelijk alternatief zijn voor het behandelen van aspecifieke lage rugpijn.

Dry needling behandeling

Het doel van deze studie was nagaan of er positief effect is van DN van de M. Gluteus Medius in combinatie met een specifiek oefenprogramma voor de heupabductoren op chronische  aspecifieke lage rugpijn in vergelijking met sham DN. Er werd gekeken naar pijn, disability, drukgevoeligheid en angstgevoelens.

De behandeling die bestond uit  1 sessie DN van de M. Gluteus medius. De MTrPs werden behandeld met de Hongtechniek. Daarna werd een oefenprogramma afgewerkt gedurende 4 weken voor de heupabductoren.

De metingen werden gedaan voor de behandeling, na de sessie DN, na het einde van de volledige behandeling en 3 maand nadien.

Er werd een significant lagere pijnscore gevonden in het voordeel van de DN groep na de behandeling en ook na 3 maanden.

Een significant verminderde disability, verminderde drukgevoeligheid, verminderde angstgevoelens werden voor beide groepen vastgesteld. Als we dit vergelijken tussen de 2 groepen onderling, zien we dat pijn en drukgevoeligheid significant verschillend zijn in het voordeel van de DN groep.

Myofasciale spierkettingen behandelen bij rugklachten

We kunnen besluiten dat Dry Needling van de M. Guteus Medius in combinatie met een oefenprogramma van de heupabductoren effectief zijn voor de behandeling van rugklachten bij patiënten met chronische lage rugpijn.

Vanuit Dry Needling Trigger opteren wij in dit verhaal ook om de andere spieren mee te onderzoeken die betrokken zijn. Via ons systeem lijkt het ons dan ook belangrijk de M. Gluteus Medius niet solitair te behandelen, maar de volledige spierketting.

Martin-Corrales, Bautista, Mendez-Mera, Fernandez-Matias, Achalandabaso-Ochoa, Gallego-Izquierdo, Nunez-Nagy and Pecos-Martin. Benefits of Adding Gluteal Dry Needling to a Four-Week Physical Exercise Program in a Chronic Low Back Pain Population: A Randomized Clinical Trial. Pain Medicine, 21(11), 2020, 2948–2957