Dry Needling met en zonder paraspinale needling bij patiënten met adhesieve capsulitis – RCT.
8 maart, 2021 in
Dry Needling met en zonder paraspinale needling bij patiënten met adhesieve capsulitis – RCT.
Demanet KrisNils Van Roose

Adhesieve capsulitis (AC), ook wel gekend als Frozen Shoulder, zien we regelmatig voorkomen in de praktijk. AC bestaat zowel in primaire (idopatische) als secundaire (na trauma) vorm. Op heden is er nog steeds geen duidelijke oorzaak over de etiologie van de primaire vorm. AC is een chronische muskuloskeletale aandoening die gepaard gaat met pijn en een beperking van Range of Motion (ROM) in de schouder. Hierdoor kan een verhoogde spierspanning ontstaan met de aanwezigheid van triggerpoints.

Het doel van deze studie was het evalueren van de effectiviteit van Dry Needling met en zonder Paraspinale Dry Needling bij patiënten met AC. Men onderzocht of deze technieken een effect hadden op de ROM, de Shoulder Pain and Disability Index (SPADI), Pain Pressure Treshold (PPT) en  VAS-score (Visual Analog Scale). De evaluatie hiervan gebeurde voor en na 12 dagen behandeling.

Methode:

Alle deelnemers, mannen en vrouwen tussen 40 en 65 jaar, werden gediagnosticeerd met AC. De klachten waren langer dan 3 maand aanwezig, samen met palpeerbare taut bands in de spieren van de schoudergordel. De 210 deelnemers werden onderverdeeld in 3 groepen qua behandeling:

1. Conventionele fysiotherapeutische interventies.

Behandeling met Shortwave Diathermie, TENS, passieve mobilisaties glenohumeraal in alle richtingen, stretching en actieve oefentherapie. Dit werd elke dag uitgevoerd.

2. Myofasciale Dry Needling

Deze groep onderging Dry Needling van de M. Infraspinatus, M. Supraspinatus, M. Teres Major en Minor, M. Subscapularis, M. Trapezius pars descendens, M. Pectoralis Major en M. Deltoideus.

Dry Needling duurde 10 minuten per sessie, 6 sessies in 12 dagen tijd.
Aanvullend werd ook de conventionele interventies toegepast (zie punt 1).

3. Myofasciale Dry Needling met paraspinale Dry Needling

Deze groep onderging Dry Needling van de spieren vernoemd in punt 2. Daarnaast werd paraspinaal geprikt op het zenuwwortelniveau van deze spieren.

Aanvullend werd ook de conventionele interventies toegepast (zie punt 1).

Resultaten:

Men ondervond een significant verschil in de drie groepen ROM naar anteflexie, retroflexie, abductie, endorotatie. Er werd echter geen significant verschil gevonden in de exorotatie. Er was een signicifant lagere VAS-score en een significant lagere SPADI-score. Ook voor de PPT werd een significante verbetering vastgesteld bij alle behandelde spieren.

Er werd een significant verschil gevonden van de twee groepen met Dry Needling in vergelijking met de conventionele therapie. Echter werd er geen significant verschil gevonden tussen de groep waar enkel Dry Needling werd toegepast en de groep van Dry Needling en paraspinale Dry Needling.

Conclusie:

Als conclusie kunnen we stellen dat, naast de conventionele behandeling, Dry Needling aan te raden is bij AC wegens de positieve effecten op pijn, disability, ROM en PPT. Deze studie spreekt enkel over effecten op korte termijn. Ook de studies van Sukumar & Lawrence (2014) en Clewley, Flynn & Koppenhaver (2014) rapporteerden een positief effect van Dry Needling bij AC. Verder onderzoek en vooral onderzoeken op lange termijn zijn noodzakelijk om deze trend te bevestigen.

Varun K. & Suresh M. Dry Needling with and without paraspinal needling in patients with adhesive capsulitis. A randomized clinical trial. Int J Physiother. Vol 7(6), 233-240, December (2020)

Sukumar S & Lawrence M. Effects of intramuscular manual therapy on improving abduction in adhesive capsulitis - a single blinded RCT. Glob J Multidiscip Stud. 2014;3(12):41–50.

Clewley D, Flynn T, Koppenhaver S. Trigger Point Dry Needling as an Adjunct Treatment for a Patient With Adhesive Capsulitis of the Shoulder. J Orthop Sport Phys Ther. 2014;44(2):92–101