Het effect van dry needling op symptomatische Hallux Valgus klachten : een gerandomiseerde enkel blinded klinische studie.
5 januari, 2021 in
Het effect van dry needling op symptomatische Hallux Valgus klachten : een gerandomiseerde enkel blinded klinische studie.
Demanet KrisDr Kris Demanet

Doel van deze studie:

Het doel van deze studie was het nakijken van het short- en medium time effect van dry needling (DN) van myofasciale triggerpoints (MTrPs ) in patiënten met symptomatische Hallux Valgus (SHV).

Methode:

Een totale groep van 30 vrouwelijke vrijwilligers, tussen 25 en 60 jaar oud, met Hallux Valgus, werden at random verdeeld in twee groepen: een Dry Needling groep (n:15) en een controle groep (n:15) die sham needling kreeg. Zij werden opgenomen in de studie met milde of matige SHV met een valgushoek van 16 tot 40° en een VAS pijn score hoger dan 3. In de Dry Needling groep werden de volgende MTrPs aangeprikt en 4x de naald bewogen: Extensor Hallucis Longus, Flexor Hallucis Longus, Flexor Hallucis Brevis, Adductor Hallucis, en de Tibialis Anterior, actief of latent. In de Sham groep werden de triggerpoints op dezelfde manier gepalpeerd. De plastic naaldgeleider werd geplaatst , en een klopje werd erop gegeven , dit allemaal onzichtbaar voor de patiënt. In de twee groepen kreeg elke deelnemer vier behandelingssessies , met telkens 4 dagen tussen elke sessie.  De klinische parameters waren de pain intensiteit (Visual Analogue Scale, VAS) , de voet functie (Foot Function Index (FFI) , de hoek van de hallux valgus (HVA) en een RX van het eerste metatarsophalangeaal gewricht.

Resultaten:

Na de interventie verminderde de HVA, dus de hoek van de Hallux Valgus significant (P<0.001); De andere parameters , de pijn intensiteit (VAS) en de voet functie (FFI) veranderden echter niet significant (P>0.05). Bij follow-up bleven deze bevindingen zowel na 1 week als na 1 maand.

Besluit:

Volgens deze bevindingen , kan dry needling (DN) worden aangeprezen bij lichte tot matige gevallen van symptomatische Hallux Valgus, ter vermindering van de valgushoek ter hoogte van het eerste metatarsophalangeaal gewricht.

Discussie:

Uiteraard geldt deze aanpak voor beginnende en matige Hallux Valgus met symptomen, en niet voor ernstige gevallen. Zeer interessant zou een studie zijn met langere follow-up. Hoelang blijft dit effect, of zijn later herhaalde dry needlingsessies zinnig ? Ook een studie met veel meer gevallen zou de significantie opdrijven. Blijft hoe dan ook interessant om dry needling zinvol toe te passen bij zo'n een moeilijk klinisch beeld als Hallux Valgus.
Link : https://doi.org/10.1016/j.jbmt.2020.02.016