Hoe belangrijk is de palpatie van een triggerpunt voor de diagnose van een myofasciaal pijn syndroom , anno 2018 ?
22 augustus, 2019 in
Hoe belangrijk is de palpatie van een triggerpunt voor de diagnose van een myofasciaal pijn syndroom , anno 2018 ?
Demanet KrisDr. K. Demanet In dit interessant artikel van eigen bodem, onderzoekt een Leuvense groep o.l.v. An De Groef , die destijds spreekster was op ons Internationaal congres in Mechelen, de betrouwbaarheid van de palpatie van Myofasciale triggerpoints (MTrPs) bij 30 patiënten met Myofasciale pijn na borstkanker.(Pain Medicine; 1 August 2018 ; volume 19; issue 8; pages 1650-1656 :Identification of Myofascial Trigger Points in Breast Cancer Survivors with Upper Limb Pain: Interrater Reliability An De Groef, PhD et al.) Klinische criteria De diagnose van een Myofasciaal pijn syndroom is vooral gebaseerd op klinische criteria. Deze criteria werden mooi opgelijst in een studie van Rivers in 2015 (“Signs and Symptoms of Myofascial Pain: An International Survey of Pain Management Providers and Proposed Preliminary Set of Diagnostic Criteria (Rivers, Garrigues, Graciosa, & Harden , 2015). De volgende criteria zijn noodzakelijk: • A tender spot is found with palpation, with or without referral of pain ( “trigger point”) • Recognition of symptoms by patient during palpation of tender spot en minstens drie van de volgende symptomen: • Muscle stiffness or spasm • Limited range of motion of an associated joint • Pain worsens with stress • Palpation of taut band and/or nodule associated with tender spot Interrater reliability Het eerste criterium veronderstelt een goede palpatie van de MTrPs , een goede intrarater betrouwbaarheid (hoe vindt dezelfde persoon dezelfde MTrPs terug?) en een goede interrater betrouwbaarheid (hoe vindt een ander persoon jouw MTrPs terug?). In al die jaren dat er research gebeurd is rond MTrPs is juist de intra- en interrater reliability een belangrijk item geweest. Inderdaad als de diagnose omzeggens 100 % gesteld wordt aan de hand van klinische criteria, dan moet die palpatie betrouwbaar zijn. Heel veel studies over de interrater reliability hebben al wijd uiteenlopende resultaten gegeven. Tot voor enkele jaren brachten de studies een zwakke tot slechte interrater reliability. Anderen spraken dan van een gemiddeld niet slechte betrouwbaarheid en recent werk van een groep o.l.v. Orlando Mayoral gaf zelfs hoge scores voor interrater reliability (Mayoral Del Moral, O, et al ; 2018. Validity and Reliability of Clinical Examination in the Diagnosis of Myofascial Pain Syndrome and Myofascial Trigger Points in Upper Quarter Muscles. Pain Med, 19, 2039-2050).  An De Groef sluit zich met deze studie aan bij de laatsten. Zij onderzochten bij borstkankerpatiëntes de volgende spieren aan de geopereerde zijde : de upper trapezius, levator scapulae, supraspinatus, infraspinatus, teres maior en minor, pectoralis maior, scalenus en subscapularis. Als parameters hanteerden zij de Weighted Kappa (WP) en de Absolute Agreement (AA) met 95 % confidence interval. Voor alle spieren vonden zij een bevredigende betrouwbaarheid van palpatie (WK50.41–0.60), behalve voor de trapezius spier, waar de betrouwbaarheid van palpatie bijna perfect was (WK50.83), en de supraspinatus spier (WK50.23), met een zwakke interrater reliability. Hun conclusies waren als volgt: voor de meeste spieren in borstkankerpatiënten geldt dus een bevredigende interrater reliability voor de identificatie van MTrPs door palpatie, en dus blijft die palpatie, anno 2018, een belangrijke en hoogst noodzakelijke stap naar de diagnose van een MPS , ook na borstkanker. De link naar dit artikel: https://academic.oup.com/painmedicine/article-abstract/19/8/1650/4653144?redirectedFrom=fulltext