Wat kan dry needling betekenen voor het fenomeen spasticiteit?
17 juli, 2019 in
Wat kan dry needling betekenen voor het fenomeen spasticiteit?
Demeestere JeroenWat is het effect van dry needling op spasticiteit, stappatroon en spiersamenstelling bij beroertepatiënten met blijvende gevolgen?

In 2017 vond het tweede internationaal myofasciaal congres, georganiseerd door Trigger, plaats in Leuven. Eén van de gastsprekers, Dr. Pablo Herrero Gallego, kwam hier spreken over de effecten van dry needling op het fenomeen spasticiteit. Dr. Herrero zijn experimentele bevindingen waren ronduit spectaculair en het gespreksonderwerp van die dag. Videobeelden toonden ons een onmiddellijke motorische verbetering bij patiënten met een typisch spastisch patroon ten gevolge van een onderliggende centrale problematiek. Uiteraard moesten deze experimentele bevindingen nog voldoende gestaafd worden met het nodige wetenschappelijke onderzoek. Wereldwijd is beroerte een belangrijke pathologie die vaak een aantal blijvende beperkingen en problemen met zich meebrengt. Er wordt geschat dat jaarlijks 795000 mensen een nieuwe of terugkerende beroerte ervaren die leidt tot ernstige en vaak blijvende beperking. Spasticiteit, tot op vandaag nog steeds een weinig begrepen fenomeen, is vaak één van deze blijvende gevolgen en heeft steeds een ernstige impact op de quality of life bij deze patiënten. In maart 2018 kwam een eerste publicatie boven water die deze experimentele bevindingen positief lijkt te ondersteunen. In deze studie werd bij patiënten met een beroerte met blijvende spasticiteit enkele belangrijke korte termijneffecten na dry needling gevonden. Een van de belangrijkste effecten was een reductie in spasticiteit en een verbetering van het stappatroon. Dit lijkt de bevindingen die we met het blote oog konden waarnemen te ondersteunen. Daarnaast werd echografie gebruikt om de fysieke eigenschappen van de musculatuur na dry needling te gaan onderzoeken.  Ook hier werden significante veranderingen gevonden. Een daling van de hoek van gevederde spieren en een daling van de spierdikte. Er werd ook een toename in de lengte van de spierbundels gevonden. Deze voorzichtige eerste  resultaten lijken in de lijn te liggen van de verwachtingen. Het gaat uiteraard over korte termijn effecten. Maar iedereen die werkt met patiënten met een onderliggende centrale problematiek weet dat deze patiënten vaak geplaagd worden door grote ongemakken en beperkingen. Onze dry needling therapie lijkt een belangrijke rol te kunnen in spelen in het verbeteren van deze beperkingen. Deze eerste studie is een voorzichtige stap in de goede richting en uiteraard is er meer wetenschappelijk onderzoek nodig waarbij de onderliggende mechanismen nog verder uitgespit worden. Het lijkt er echter op dat we met onze dry needling ook bij deze patiënten een rol van betekenis zullen kunnen spelen. Geïnteresseerd in het volledige artikel? Dat vindt u via deze link. De videobeelden zijn gratis bekijken op deze website