Opvolgmodule centrale as Hasselt
Registraties zijn gesloten

Volgende spieren komen aan bod
Corrugator Supercilli, Digastricus, Iliocostalis Lumborum & Thoracis, Iliopsoas, Levator Scapulae, Longissimus Thoracis, Masseter, Multifidus , Occipitofrontalis, Obliquus Externus & Internus & Transversus Abdominis, Platysma, Procerus, Pterygoideus Lateralis & Medialis, Quadratus Lumborum, Rectus Abdominis, Rhomboideus Minor & Major, Scalenus, Semispinalis Capitis & Cervicis, Serratus Anterior, Serratus Posterior Inferior & Superior, Splenius Capitis & Cervicis, Sternocleidomastoideus, Suboccipitale, Temporalis, Trapezius, Zygomaticus Major

Doelstelling van de cursus
In onze opleiding Trigger leggen wij belangrijke accenten:

Wetenschappelijke onderbouw – accurate myofasciale diagnostiek – intensieve hands-on training Dry Needling van alle spieren – het plaatsen van de myofasciale diagnostiek in de totale differentiële diagnostiek – trainen met behulp van musculoskeletale ultrasound – aanleren van het concept van myofasciale spierkettingen – eindexamen.

Wetenschappelijke onderbouw
In ons basisblok nemen we grondig het theoretisch concept van triggerpoints en de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek door: een overzicht van de research rond de fysiopathologie van de myofasciale dysfunctie en de concepten van perifere en centrale pijnmechanismen; een update van klinische trials rond myofasciale therapie en dry needling; een state of the art van de medische beeldvorming en andere technieken om myofasciale dysfuncties te objectiveren.

Accurate myofasciale diagnostiek
We starten vanuit onze anatomische basiskennis en spier per spier diepen we de topografie, de ligging van de triggerpoints met hun anatomische voorkeurslocaties en hun specifieke pijnpatronen, in detail uit. Onze handboeken, Trigger Points Praktisch deel 1: Bovenste kwadrant – Onderste kwadrant en Trigger Points Praktisch deel 2: Centrale as – Bekkenbodemregio, zijn onze leidraad.

Intensieve hands-on training van dry needling van alle spieren van het lichaam
Elke spier leren we in de cursus aanprikken. We werken hands-on, twee per twee, onder supervisie van een assistent, in kleine groepen. Alle technieken worden meermaals herhaald. Met camera worden details voor iedereen duidelijk in beeld gebracht. We nemen regelmatig tijd voor bespreking van casussen. 

Het plaatsen van de myofasciale diagnostiek in de totale differentiële diagnostiek van musculoskeletale pijn
Met dit luik in onze opleiding, willen we onze cursisten begeleiden in het correct plaatsen van de myofasciale therapie in het totaalplaatje van de differentiële diagnostiek. Onze klinische efficiëntie staat of valt door een correcte inschatting. Ons werkboek bevat handige algoritmes om een concreet pijnprobleem aan te pakken.

Trainen aan de hand van musculoskeletale ultrasound
In onze opleiding geven we onze cursisten enkele malen de kans om hun dry needling techniek te checken en bij te schaven door het gebruik van musculoskeletale echo. De plaatsing van de naald wordt gecontroleerd en geoptimaliseerd. Zo voegen we de dimensie van diepte toe aan onze klinische ervaring. De echotechniek wordt zo een hulpmiddel ter evaluatie om te prikken.

Aanleren van het concept van myofasciale spierkettingen
Het concept van myofasciale spierkettingen, de relatie van de verschillende spieren met een myofasciale dysfunctie en hun segmentale betrokkenheid wordt aangeleerd en getraind aan de hand van werkschema’s in het werkboek ‘Myofascial Muscle Chains’.

Eindexamen
Na het doorlopen van het volledige traject (3 dagen basismodule, 6 dagen opvolgmodule bovenste kwadrant, 6 dagen opvolgmodule onderste kwadrant en 6 dagen centrale as) begeleiden we onze studenten ook naar hun eindexamen in een refresh-dag. Het examen bestaat uit de verschillende aspecten van de opleiding: een theoretisch examen, een klinisch examen met dry needling en een klinisch differentieel diagnostische proef. Bij het slagen verkrijgt de student de titel ‘Erkend Myofasciaal Therapeut’ en het ‘Trigger approved label’, na het volgen van een opleiding van het lange type. Dit getuigschrift voldoet aan de strengste internationale voorwaarden voor erkenning als Myofasciaal Therapeut en Dry Needling Therapeut. Deze bekwaamheidstitels gelden als referenties voor verzekeringsmaatschappijen.


Na de basismodule dry needling (start to trigger of een andere basiscursus dry needling) kan je drie opvolgmodules volgen met focus op het bovenste kwadrant, het onderste kwadrant en de centrale as.

U kan gebruik maken van de kmo portefeuille:

Herkenningsnummer voor DRY NEEDLING TRIGGER-activiteiten is: DV.O236420 (hoofdletters DV.O, gevolgd door de cijfers 236420) De NACE-code voor ambulante revalidatieactiviteiten is: 86905 

5-STAPPENPLAN VOOR AANVRAAG VAN UW KMO-PORTEFEUILLE

U hebt zich ingeschreven voor een opleiding via onze website. Na inschrijving ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving en u zal de factuur ontvangen. N.B. Deze kan in uw SPAM terechtkomen. Controleer deze indien u geen mail ontvangt.
U doet een subsidieaanvraag via http://www.kmo-portefeuille.be/
Vermeld steeds uw klantnummer en factuurnummer.

Na de aanvraag stort u 70% van de cursusprijs (uw eigen aandeel) naar Sodexo.
De Vlaamse Overheid stort de resterende 30% in uw KMO-portefeuille.
U stort het bedrag vanuit de KMO-portefeuille door naar de dienstverlener.
Lunch en koffiepauzes worden gratis voorzien.

Om de kwaliteit van onze cursus te garanderen, beperken wij het aantal inschrijvingen. Na ontvangst van de factuur betaalt u de btw (btw komt niet in aanmerking voor de kmo-portefeuille) aan ons met vermelding van het factuurnummer. De betaling van de btw is een definitieve bevestiging van uw inschrijving. U vraagt de kmo-portefeuille aan voor het bedrag excl btw.

 

Startdatum
donderdag
1 februari 2024
Lesmomenten

Les op donderdag 01 februari van 13:00 tot 20:00
Les op vrijdag 02 februari van 09:00 tot 16:00
Les op zaterdag 03 februari van 09:00 tot 16:00

Les op donderdag 14 maart van 13:00 tot 20:00
Les op vrijdag 15 maart van 09:00 tot 16:00
Les op zaterdag 16 maart van 09:00 tot 16:00

Locatie

Opleidingscentrum Hasselt: Golfclub Hasselt

Vissenbroekstraat 15
Hasselt 3500
--Opleidingscentrum Hasselt: Golfclub Hasselt--
Google Maps
Docenten
Adriaensen Vincent
Coussement Carl
Demanet Kris
Demeestere Jeroen
Pattyn Jan
Van Bruwaene Philippe
Assistenten
Maertens Filip
Pattyn Silke
De Loof Sabine
Van Roose Nils
Woussen Jolien