Complex regionaal pijnsyndroom en myofasciale pijn
23 september, 2020 in
Complex regionaal pijnsyndroom en myofasciale pijn
Demeestere JeroenCRPS en myofasciale pijn  Als therapeut worden we geconfronteerd met het fenomeen complex regionaal pijnsyndroom. We herkennen dit als een buitensporige reactie van het lichaam op een doorgemaakt trauma of letsel en dit wordt gekenmerkt door continue regionale pijn. Deze is niet specifiek zenuw of dermatoom gebonden en heeft vaak abnormale sensorische, motorische en autonome symptomen. Een recente observationele studie in 2019 onderzocht de link tussen het fenomeen CRPS en de betrokkenheid van myofasciale pijn.  De onderzoekers deden dit door spieren die myofasciaal betrokken kunnen zijn in arm -of handpijn palpatoir te onderzoeken op aanwezigheid van triggerpoints. Daarnaast werd ook de gevoeligheid en textuur van de huid onderzocht aan de hand van een huidroltest met de bedoeling betrokkenheid van het centraal zenuwstelstel op te sporen. Dit alles werd vergeleken met een controlegroep. Er werd een duidelijk hogere prevalentie van myofasciale trigger points gevonden  in de schouder en bovenste thoraxspieren alsook significante verschillen in de huidroltest bij mensen met CRPS ten opzichte  van de controlegroep. Dit toont ons dat myofasciaal onderzoek niet weg te denken is in het klinisch onderzoek van mensen die lijden aan CRPS.  Andere onderzoeken suggereren dat behandeling van deze trigger points deze patiënten een efficiënte manier zou kunnen zijn om de pijn van deze patiënten onder controle te krijgen. Interessant discussiepunt in dit artikel is dat de onderzoekers niet weten of de myofasciale pijn bij deze patiënten primair of secondair is in het CRPS verhaal. CRPS ten gevolge van langdurige myofasciale pijn of myofasciale betrokkenheid ten gevolge van CRPS? Een interessante denkpiste die verder onderzocht moet worden. De link naar het volledige artikel kan je hieronder terugvinden. https://www.bodyworkmovementtherapies.com/article/S1360-8592(19)30086-5/fulltext