Dry Needling van triggerpoints rond de knie- en heupgewrichten geven functieverbeteringen bij patiënten met milde en matige osteoartrose van de knie.
26 augustus, 2021 in
Dry Needling van triggerpoints rond de knie- en heupgewrichten geven functieverbeteringen bij patiënten met milde en matige osteoartrose van de knie.
Praktijk Pattyn, Pattyn JanNils Van Roose

Diagnose 

Osteoartrose is een progressieve degeneratieve aandoening van een gewricht met aantasting van het kraakbeen en de weke delen.  Het is de meest voorkomende inflammatoire aandoening bij mensen ouder dan 40 jaar. Patiënten klagen vaak over pijn, stijfheid van het gewricht, beperkte beweeglijkheid en vermindering van levenskwaliteit (Felson & Zhang, 1998).  

Obisitas, gewrichtstraumata, progressief malalignement, zwakte van de M. Quadriceps Femoris, malrotaties van de tibia zijn predisposerende factoren voor het ontwikkelen van osteoarthrose. 

Het doel van deze studie is nagaan welke effecten er onstaan door dry needling van spieren ter hoogte van de knie en heup bij patiënten met osteoartrose van de knie. 

Myofasciale triggerpoints studie 

Dit was een dubbelblind gerandomiseerde gecontroleerde studie. 40 vrouwen tussen 45 en 70 jaar oud met graad 2 en 3 osteoartrose en ten minste 1 myofasciaal triggerpunt (MTrP), actief of latent, in de spieren rond het heup- en het kniegewricht. Inclusiecriteria waren kniepijn, ochtendstijfheid langer dan 30 minuten, crepitaties tijdens bewegen en radiologische bevindingen. 

Exclusiecriteria waren ernstige inflammatie of zwelling, voorgeschiedenis van gewrichtsinfiltraties of -aspiraties minder dan één jaar geleden, fracturen van de wervelzuil of onderste ledematen, neurologische en vestibulaire pathologie, systemische aandoeningen, kanker, bloedverdunnende medicatie, immuniteitsaandoeningen of bloedingsstoornissen. 

Pijnintensiteit werd gemeten via Visuele Analoge Schaal (VAS), symptomen en beperkingen met betrekking tot de knie werden gemeten via de KOOS vragenlijst (Knee Disability and Osteoarthritis Outcome Score). De sensitivitiet werd gemeten via de Pain Pressure Treshold (PPT). Er werden verschillende testen uitgevoerd zoals de Y-balanstest, Timed Up and Go (TUG), Self-Paced Walk Test (SPWT). 

Men werd onderverdeeld in 2 groepen. 

De Dry Needling groep, waarbij de diagnose van triggerpoints werd gesteld door palpatie met aandacht voor gerefereerde pijn, jump sign of abnormale reacties. Er werd gebruik gemaakt van een hongtechniek in de adductoren, abductoren, flexoren en extensoren van de heup, flexoren en extensoren van de knie en de polpliteus.  

Bij de Sham groep werd Sham Needling uitgevoerd via een specifieke techniek die veel gebruikt wordt voor het blinden (Braithwaite et al. 2019). Er werd geen naald ingebracht in de huid, maar men voelde wel een priksensatie. 

Er werden 3 sessies uitgevoerd binnen 1 week. In de week na de laatste behandeling werden de patiënten geherevalueerd. 

Dry Needling vs Sham Needling 

Er werd een significant verschil gevonden na dry needling van alle variabelen binnen de Dry Needling groep.  

Binnen de Sham groep werden significante verschillen gevonden. Verhoogde pijnscore, verslechtering van de TUG, lagere PPT. 

Wanneer men tussen beide groepen vergelijkt, ziet men sifnificante verschillen voor pijnintensiteit, balans, PPT, TUG-score, SPWT-score en de KOOS-score in het voordeel van de Dry Needling groep. 

Conclusie 

Als conclusie kunnen we stellen dat Dry Needling een positieve invloed heeft op pijnintensiteit, balans, sensitiviteit en functionele acitiveiten bij patiënten met milde tot matige osteoartirtis van de knie.  

Bij deze conclusie blijft echter enige voorzichtigheid geboden. Er zijn in de huidige literatuur studies die deze trend bevestigen, maar andere die dit dan weer tegenspreken.  

De minpunten van deze studie zijn dat hier enkel vrouwen werden onderzocht en dat er enkel effecten op korte termijn werden beschreven. Verder onderzoek is noodzakelijk om ook de lange termijneffecen te evalueren, zowel bij mannen als bij vrouwen. 

We moeten ook indachtig zijn dat deze triggerpoints veroorzaakt of geactiveerd worden door deze gewrichtsproblematiek. Uiteraard kunnen we dit behandelen met Dry Needling, maar dit op de juiste plaats in het behandelplan. 

Mohammadreza F., Amin Kordi Y., Najmeh A., Mahvash R., Alireza M., 2021. Dry Needling trigger points around knee and hip joints improves function in patients with mild to moderate knee osteoarthritis. Myofascial Pain and Treatment (27), 597-604. 

Felson, D., Zhang, Y., 1998. An update on the epidemiology of knee and hip osteo- arthritis with a view to prevention. Arthritis Rheum. 41 (8), 1343-1355.  

Braithwaite, F.A., Walters, J.L., Li, L.S.K., Moseley, G.L., Williams, M.T., McEvoy, M.P. J.P.t., 2019. Blinding strategies in dry needling trials: systematic review and meta-analysis. Physical Therapy and Rehabilitation Journal 99 (11), 1461-1480.