Voor de gevorderde Myofasciaal Therapeut bieden we gespecialiseerde cursussen aan: Dry needling verfijnen en een plaats geven in een breder therapeutisch kader. Deze opleidingen tellen mee in het verplichte accrediteringsysteem Myofasciale Therapie en kunnen zowel door de Myofasciaal Therapeut, als de dry needle therapeut gevolgd worden.

Op deze “hands on” training gaan we moeilijke Triggerpoints van nader bij bekijken. We leren ze juist palperen en localiseren ten op zichte van tastbare anatomische referenties. Er is volop ruimte voor eigen inbreng tijdens de dag. U mag voordien uw triggerpoints à la carte doormailen naar: info@trigger.be

Op deze “hands on” training gaan we moeilijke Triggerpoints van nader bij bekijken. We leren ze juist palperen en localiseren ten op zichte van tastbare anatomische referenties. Er is volop ruimte voor eigen inbreng tijdens de dag. U mag voordien uw triggerpoints à la carte doormailen naar: info@trigger.be

Het concept van Andrew Fischer. Diagnostische en therapeutische tools: Praktische workshop.

We doorlopen hands-on, de verschillende praktische mogelijkheden van het concept van Spinaal Segment Sensitisatie van Fischer. Zorgvuldig en accuraat zoeken we het juiste spinaalsegment verantwoordelijk of betrokken in de pijn. De theorie achter het concept wordt uitgelegd en de therapie wordt aangeleerd.

Het concept van Andrew Fischer. Diagnostische en therapeutische tools: Praktische workshop.

We doorlopen hands-on, de verschillende praktische mogelijkheden van het concept van Spinaal Segment Sensitisatie van Fischer. Zorgvuldig en accuraat zoeken we het juiste spinaalsegment verantwoordelijk of betrokken in de pijn. De theorie achter het concept wordt uitgelegd en de therapie wordt aangeleerd.

Next Level Bovenste Kwadrant

Startdatum 18-04-2024

Next Level Bovenste Kwadrant (2-daagse expert course)

Het combineren van manuele en neurogene technieken met myofasciale tools om tot het best mogelijke resultaat te komen.

Wat komt er aan bod:
Behandeling van veel voorkomende pathologieën van het bovenste lidmaat. 
(vb: pseudoradiculaire nekklachten, CTO – problematiek, schouder anterior en posterior, tenniselbow, golfer’s elbow, hand en pols pathologie, …)

Next Level Bovenste Kwadrant

Startdatum 18-04-2024

Next Level Bovenste Kwadrant (2-daagse expert course)

Het combineren van manuele en neurogene technieken met myofasciale tools om tot het best mogelijke resultaat te komen.

Wat komt er aan bod:
Behandeling van veel voorkomende pathologieën van het bovenste lidmaat. 
(vb: pseudoradiculaire nekklachten, CTO – problematiek, schouder anterior en posterior, tenniselbow, golfer’s elbow, hand en pols pathologie, …)

Op deze “hands on” training gaan we de moeilijke Triggerpoints echografisch van nader bij bekijken.
De hoog cervicaal en cervicaal regio en het kaakgewricht komen op deze dag aan bod. 

De volgende spieren staan gepland: 

Splenius Cervicis – Levator Scapulae – Trapezius – Rhomboideus Major en Minor – Serratus Posterior Superior en Inferior – Subscapularis – Serratus Anterior – Pectoralis Major en Minor – Subclavius – Quadratus Lumborum – Multifidus – Longissimus Thoracis – Iliocostalis Lumborum en Thoracis – Latissimus Dorsi – Iliopsoas

Op deze “hands on” training gaan we de moeilijke Triggerpoints echografisch van nader bij bekijken.
De hoog cervicaal en cervicaal regio en het kaakgewricht komen op deze dag aan bod. 

De volgende spieren staan gepland: 

Splenius Cervicis – Levator Scapulae – Trapezius – Rhomboideus Major en Minor – Serratus Posterior Superior en Inferior – Subscapularis – Serratus Anterior – Pectoralis Major en Minor – Subclavius – Quadratus Lumborum – Multifidus – Longissimus Thoracis – Iliocostalis Lumborum en Thoracis – Latissimus Dorsi – Iliopsoas

“Management of sports injuries: a best practice guide informed by Olympic experience – lower quadrant”

Je zal inzicht verwerven in de volgende zaken:

– de verschillende functionele rollen van specifieke anatomische structuren, biomechanica en letselmechanismen
– feiten, cijfers en predisponerende factoren mbt de meest courante sportblessures
– de onmiddellijke integratie van evidence-based theorie in de praktijk
– een uitgebreid regio-gericht onderzoek met specifieke diagnostische testen en screeningmethodes
– een geschikte trainingsbenadering om specifieke beperkingen tijdens sportrevalidatie aan te pakken
– de principes van criteria-based sportrevalidatie en toegepaste strategieën om de sporter zo snel mogelijk terug op topniveau te laten presteren
– het belang van periodisering, planning en krachttraining in sportrevalidatie
– strategieën ter ontwikkeling van robuuste en gezonde elite atleten voor het leveren van herhaaldelijke piekprestaties


 
 

Deze cursus is bedoeld voor de therapeut die zich wil verfijnen in de bekkenbodem problematiek. Naast de anatomie van de bekkenbodem, wordt er een theoretische uitleg gegeven over de pathologieën die in aanmerking komen om behandeld te worden met deze specifieke technieken.
In het hands-on gedeelte komen naast de bekkenbodemspieren, de buikspieren, rugspieren, gluteale spieren en adductoren aan bod die een rol spelen in het behandelingsprotocol van deze specifieke regio.


Deze cursus is bedoeld voor de therapeut die zich wil verfijnen in de bekkenbodem problematiek. Naast de anatomie van de bekkenbodem, wordt er een theoretische uitleg gegeven over de pathologieën die in aanmerking komen om behandeld te worden met deze specifieke technieken.
In het hands-on gedeelte komen naast de bekkenbodemspieren, de buikspieren, rugspieren, gluteale spieren en adductoren aan bod die een rol spelen in het behandelingsprotocol van deze specifieke regio.


Op deze “hands on” training gaan we de moeilijke Triggerpoints echografisch van nader bij bekijken.
De hoog cervicaal en cervicaal regio en het kaakgewricht komen op deze dag aan bod. 

De volgende spieren staan gepland: 

Splenius Cervicis & Capitis – Trapezius – Obliquus Capitis Inferior – Semispinales Capitis & Cervicis – Masseter – Temporalis – Pterygoideus Lateralis & Medialis – Longus Colli – Corrugator Supercilii – Procerus – Scalenus

Op deze “hands on” training gaan we de moeilijke Triggerpoints echografisch van nader bij bekijken.
De hoog cervicaal en cervicaal regio en het kaakgewricht komen op deze dag aan bod. 

De volgende spieren staan gepland: 

Splenius Cervicis & Capitis – Trapezius – Obliquus Capitis Inferior – Semispinales Capitis & Cervicis – Masseter – Temporalis – Pterygoideus Lateralis & Medialis – Longus Colli – Corrugator Supercilii – Procerus – Scalenus